top of page
cocon-tonery-logo
Na telefonu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování, ukládání a zpracování

Základní ponaučení

Vážení návštěvníci, jsme rodinná firma COCON-tonery a zaměřujeme se na následující služby:

 • Kopírování, tisk a skenování

 • Digitální tisk

 • Velkoplošný tisk

 • Řezaná grafika a Samolepy

 • E-shop

 • Vazby a Laminace

Kontaktní údaje:

Email: prodejna@cocon.czcocon@cocon.cz
Telefon: +420 776 738 387
Adresa: Střelničná 1660, 182 00 Praha 8 Ládví

Následující zásady zpracování osobních údajů byly vytvořeny v souladu s nařízením GDPR a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá.

 • Servis notebooků ELPEG

 • Razítka

 • COCONi (Koloběžkový tým)

 • Prodej spotřebního materiálu pro tiskárny

 • Prodej kancelářských potřeb a papíru

Dodržujeme následující principy:

 • Nezjišťujeme osobní údaje, pokud to není nezbytně nutné.

 • Nesdílíme Vaše osobní údaje s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, námi poskytovaných služeb nebo ochrany našich práv.

 • Neukládáme Vaše osobní údaje na používaných serverech, pokud to není nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek (www.cocon.cz, cocon-tonery.cz)

 • přidáte příspěvek / komentář na sociálních sítích

 • objednáte si službu na těchto webových stránkách

 • zašlete nám poptávku na námi nabízené služby

 • uzavřete s námi smlouvu nebo objednávku

 • poskytnete nám údaje e-mailem, telefonicky, webovým formulářem, navštívíte naše webové stránky nebo jiným komunikačním kanálem

Jaké osobní údaje o Vás můžeme zpracovávat?

Při poskytování výše uvedených služeb se dostáváme do kontaktu s lidmi, a tudíž i do kontaktu s jejich osobními údaji. Abychom Vám mohli poskytovat služby odborně, kvalitně a profesionálně je nutné od Vás získat některé Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,  IČO, nebo název společnosti

 • Doručovací a fakturační adresu, adresu sídla společnosti, případně adresu trvalého pobytu

 • Telefonní číslo, email adresu, IP adresu, ID datové schránky

 • Datum uzavření smlouvy, datum odstoupení od smlouvy, datum převedení finančních prostředků

 • Údaje obsažené na průkazu totožnosti (datum narození, pohlaví, číslo OP, státní občanství,)

 • Údaje Vámi zvolených třetích osob (obchodních partnerů)

 • Identifikace internetového prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti

 • Cookies

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Pokud vyplníte a odešlete formulář, budou Vaše osobní údaje uchovávány nezbytně nutnou dobu (přiměřenou zákonnými lhůtami za účelem ochrany našich práv). Pokud nám osobní údaje sdělíte jiným způsobem (například telefonicky nebo osobně) bude doba jejich uchovávání stejná jako při vyplnění webového formuláře.

Uživatelé, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost k dispozici), ukládáme jejich osobní údaje, které uvedou ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Pokud přidáte komentář: komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů?

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek a poptávek námi poskytovaných služeb.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány výhradně zákonným a transparentním způsobem. Jejich vyžádání je vždy přiměřené a relevantní vzhledem k nezbytnému účelu jejich zpracování.

Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci námi poskytovaných služeb.

Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:

 • Newsletter (oprávněný zájem) -> Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání newsletterů na Vámi poskytnutý email, které upozorňují na nově vydané články na našem webu nebo obsahují nabídky, novinky, rady a tipy. Své newslettery zveřejňujeme nebo zasílám nepravidelně.

 • Komentáře (oprávněný zájem) -> Pokud návštěvníci přidají komentář na tento web nebo k příspěvku na sociálních sítích, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

 • Používané servery (oprávněný zájem) -> Návštěvou našich webových stránek, komentáři, uvedení osobních údajů ve formulářích, analýzou a diagnostikou mohou být zpracovány společností WIX.com, více o zpracování osobních údajů touto společností na https://cs.wix.com/about/privacy

 • Kontaktní formuláře (oprávněný zájem) -> Na těchto webových stránkách naleznete kontaktní formulář, který slouží pro poptání námi nabízených služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tento formulář sbírá osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí (využíván redakční systém WIX, více o zpracování osobních údajů touto společností na https://cs.wix.com/about/privacy)

 • Analytika (oprávněný zájem) -> Využíváme služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů na našich webových stránkách, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

 • Cookies (oprávněný zájem) -> více naleznete zde

 • Push notifikace (oprávněný zájem) -> Na našich webových stránkách používáme push notifikace k upozornění na nový obsah. Push notifikace, nebo také „oznámení“ jsou krátké informační zprávy, které se Vám zobrazují na ploše počítače či obrazovce mobilního telefonu. Pro rozesílání push notifikací se využívají služby přes Simple Push Notifications, jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde https://www.simplepush.co/privacy-policy

Přihlášení k push notifikacím můžete spravovat ve svém prohlížeči, kde je můžete deaktivovat.

Deaktivace push notifikace v různých prohlížečích.

Chrome: support.google.com

Opera: help.opera.com

Firefox: support.mozilla.org

MSIE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

 • Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem) -> Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Prodejna

Střelničná 1660, 182 00 Praha 8 Ládví

(nadzemní obchodní pasáž stanice metra „C“ Ládví)

Mapa stránek

cocon-tonery-logo

Ceníky

Služby a produkty

COCON-tonery-prodejna.jpg

Jaká jsou Vaše práva?

Vážení návštěvníci, v případě zájmu o uplatnění Vašich práv nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Zároveň si vyhrazujeme právo přiměřeným způsobem ověřit identitu daného žadatele o níže uvedená předmětná  práva. Pokud se budou žádosti nepřiměřeně opakovat a jsou zjevně nedůvodné, můžeme Váš požadavek odmítnout.

 • Právo na přístup k osobním údajům -> Chcete-li znát, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od naší společnosti informace o tom zda tomu tak skutečně je, máte právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Pokud se budou žádosti nepřiměřeně opakovat a jsou zjevně nedůvodné, můžeme Váš požadavek odmítnout.

 • Právo na opravu nepřesných / neúplných osobních údajů -> Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu případně jejich doplnění. Neváhejte nás prosím kontaktovat, opravu provedeme bez zbytečného odkladu.

 • Právo na výmaz -> Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.

 • Odvoláte-li souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno a nevlastníme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále uchovávat.

 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů)

 • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že je náš oprávněný zájem převažující nad Vaším právem na výmaz.

 • Existuje zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

 • Zpracováváme osobní údaje nezletilé osoby, aniž by byl dán rodičovský souhlas nebo souhlas právního zástupce k takovému zpracování.

 • Právo na přenos vašich údajů -> Máte právo vyžádat si od naší společnosti všechny uchované a zpracovávané osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

 • Právo na námitku -> Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem uvedeným výše.

bottom of page